Bảng Điều khiển | Phần mềm quản lý kho - Thái Huơng Inventory Management
sQuare

Vui lòng chờ...

Chào mừng bạn đến với Thái Huơng Inventory Management (THIM)

Tổng doanh số bán hàng
thaihuongstore | Tháng hiện tại (Tháng 8)
439 SẢN PHẨM
2,5,6,3,4,5,5,6,2,1
Tổng doanh thu bán hàng
thaihuongstore | Tháng hiện tại (Tháng 8)
145,568,210VNĐ
2,5,6,3,4,5,5,6,2,1
Tổng công nợ bán hàng
thaihuongstore | Tháng hiện tại (Tháng 8)
120,674,000 VNĐ
2,3,6,5,4,5,8,7,6,3
Tổng doanh số nhập hàng
thaihuongstore | Tháng hiện tại (Tháng 8)
439 SẢN PHẨM
2,5,6,3,4,5,5,6,2,1
Tổng doanh thu nhập hàng
thaihuongstore | Tháng hiện tại (Tháng 8)
145,568,210VNĐ
2,5,6,3,4,5,5,6,2,1
Tổng công nợ nhập hàng
thaihuongstore | Tháng hiện tại (Tháng 8)
120,674,000 VNĐ
2,3,6,5,4,5,8,7,6,3

Biểu đồ Doanh số bán hàng

Biểu đồ Doanh thu bán hàng

Biểu đồ số nhập hàng